Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-04-2022, 19:08 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Ik ben overigens voor het afschaffen van de volksgezondheid. Indien de zorg voor de volksgezondheid zou worden afgeschaft, dan krijg je opnieuw het soort taferelen te zien van armoede, verslaving en infectieziekten, wat door de gegoede burgerij in de 19de eeuw de ook wel eufemistisch de "sociale kwestie" werd genoemd. Dat probleem bestond omdat de arbeidersklasse als lijfeigenen werden uitgebuit. Exact. Deze "sociale kwestie" was dus een uitbuitingsprobleem, een probleem dat veroorzaakt werd door de enorme ongelijkheid in de maatschappij tussen de verschillende sociaal-economische standen/klassen, i.c. de bezittende klassen en de tot slaven gedegradeerde lagere klassen. Het probleem zit dus in de sociale ongelijkheid en het machtsverschil dat daarmee gepaard gaat. De vakbondsstrijd heeft ervoor gezorgd dat deze zeer ongelijke machtsbalans enigszins werd rechtgetrokken door rechten te bevechten voor de arbeidende klassen. Het bevechten van gezondheidswaarborgende of -bevorderende ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha