Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-04-2022, 09:30 door waterlelie

Ik heb geen enkel idee wat al die termen betekenen, maar ik kan er wel uit af te leiden dat het gebrek aan veiligheid en het gebrek aan goede programmeurs hier de grootste oorzaak voor is. Uiteraard speelt het niveau van de leiding hier ook een bepalende rol. Denk maar eens aan de manier waarop de hedendaagse politiek leiding geeft bijvoorbeeld Iemand die jarenlang diplomaat was, die nu minister van financiën is, maar het begrip debet en credit nauwelijks van elkaar kan onderscheiden, en tegelijkertijd iemand die jarenlang als financieel deskundige werkzaam is geweest en minister van Financiën is geweest nu als minister van Buitenlandse Zaken werkzaam is. Dat moet toch fout gaan.. We noemen dat nepotisme, en dat is in elke vorm een existentieel gevaar.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha