Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-04-2022, 00:54 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:Je (Anoniem) wijst hier op twee elementen: (1)Een logica waarbij het naleven van rechtsregels en het respecteren van individuele vrijheden en grondrechten terzijde wordt geschoven met als argument "risicobeheersing"; (2)Een vernauwde opvatting van staatsraison (raison d'état, de ratio van de staat). (..) Ad (2): Jij stelt dat de staat "dus" een beperkte ratio heeft. Uit jouw betoog wordt niet duidelijk of je hiermee beoogt te benoemen welke ratio door ons huidige staatsapparaat feitelijk wordt gehanteerd of gevolgd, of dat je gelooft dat een dergelijke, beperkte ratio inherent is aan het bestaan van de staat. Ik denk dat een beperkte ratio inherent is aan de staat en dat dit altijd in meer of mindere mate de rationaliteit is van crisisbeheersingsmodellen omdat de staat te veelomvattende problemen onder zich heeft en daar dus een selectie uit kiest, vaak vanuit economisch perspectief. De staat heeft, als een soort waterhoofd van de samenleving (gevuld met statistieken en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha