Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-04-2022, 11:05 door Anoniem

Door karma4: Door Anoniem: Oneerlijke zaken tegen gaan: Wat was er eerlijk aan de handelswijze van de belastingdienst in de toeslagenaffaire? ...Waarom wordt de belastingdienst dan niet aangepakt. Die was juist oneerlijk bezig. (zie uitspraak rechter) Lees de grondwet en evrm aub. De laatste ophef is dat vermogensbelasting een privacyinbreuk is. Uitbuiting is dat niet en nee de BD was niet oneerlijk bezig. Wettelijke opdracht to uitvoering vanuit de kamer. Lees de uitspraken van de HR in 2014 die het toenmalige regeringsbeleid ondersteunde Artikel 10: 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha