Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-04-2022, 21:26 door Anoniem

Door Anoniem: Sorry, waarom kost dit 20/30 mil voor 1 app met wat integrations lol, verder alles goed? @Redactie nog wat details? https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl Als je dit in het verlengde legt van de CoronaCheckapp kom je een stuk verder. Dan snap je waar die 20/30 mil naar toe gaat.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha