Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-04-2022, 15:36 door Anoniem

Door Anoniem: Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Door Anoniem: En wat nog veel ernstiger is voor onze rechtsstaat, is, dat het opvoeren van dergelijke samengestelde pakketten van Corona-maatregelen, waarvan de werkzaamheid van de afzonderlijke maatregelen niet aangetoond, maar alleen voorondersteld wordt, de deur open zet voor elke maatregel die maar bedacht kan worden. Stop het in een pakket en anything goes! (...) Dit laatste is een terechte opmerking waar ik het helemaal mee eens ben. Ik ben zelf op de hoogte van een casus waarbij een OV-bedrijf beweerde dat een privacy-schendende maatregel die deel uitmaakte van een pakket van 23 ongeveer gelijktijdig ingevoerde, beweerdelijk "veiligheidsbevorderende" maatregelen, "aantoonbaar effectief" was - zonder dat er zelfs maar een poging was gedaan het effect van de 23 afzonderlijke maatregelen te bepalen. De Nederlandse rechter vond echter toch, tot in hoogste instantie (Raad van State), dat de effectiviteit van dat ene onderdeel van het maatregelenpakket ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha