Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-04-2022, 16:45 door Anoniem

Bent u straks voor of tegen de niet meer te omzeilen Europese Cloud met alleen toegang als 'men' ondubbelzinnig weet wie u bent? We worden zo wel steeds meer afhankelijk van digitalisering (gemaakt), want al meer als tientallen jaren geldt het credo: "Dat zoeken we op" (als we ten minste wisten waar en wat we dan zlouden moeten zoeken). Vaardigheden buiten de twee duimen cultuur op het smartfoon-schermpje verbleken snel of worden niet meer aangeleerd (spelling is vaak "naadje" bij laaggeletterden, er komen steeds meer studerenden die bijzondere omstandgheden behoeven. Straks gaat AI in je hersens stoppen wat er van nature al niet meer ingegoten en soms ingegoten mag worden (censuur, elitaire terreur van big corp, die zowat overal mee weg kan komen). Maar dat geldt ook voor mij met zeven-en-een-half kruisje achter de naam. Ik zelf ben weer hondsjaloers op de linguist van rond 1870 (nu gesponsord door de Schiff Bank) en zijn bijkans encyclopedische kennis zonder de verworvenheden van nu (radio, TV, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha