Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-04-2022, 14:15 door Anoniem

@ M.J. Of het scenario zich zo zal afspelen, valt natuurlijk te bezien. Maar dat de individuele vrijheid van de EU-bewoners verder onder druk zal komen te staan door deze zogenaamde garantie van de EU voor een volgens hen geldende "privacy" zal geen twijfel behoeven. De episode met de QR-toegangscode als "vingeroefeningen" voor wat ons te wachten staat, had ons allen al alert moeten doen zijn. Tevens de zogenaamde eenzijdige strijd tegen desinfo. Hoe de hypothese ook zal uitvallen, we kunnen niet gaan indommelen. Goed dat je steeds weer op een beschaafde en beschouwende manier hier aandacht voor vraagt. Vind mij dus aan je zij, #sockpuppet

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha