Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-05-2022, 11:10 door Briolet

bijvoorbeeld wetten, … die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. Lijkt me een open deur. Wat zou anders de waarde van een wet zijn als je die geheim houdt?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha