Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-05-2022, 09:40 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Naar aanleiding van mijn bijdrage van gisteren (2-5-2022 om 11:40 uur) nog het volgende. Ik heb de betreffende rechterlijke uitspraak over de OV-zaak opgezocht. In die uitspraak heet het niet "maatregelenpakket", maar "actieprogramma". Het komt op hetzelfde neer. Ik geef hieronder de relevante passage in de uitspraak weer. Daarna volgt mijn commentaar: - - - - - - - - - - - "De aanleiding om de veiligheid te willen vergroten, ligt in het actieprogramma "Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer". Dit programma is in 2016 opgesteld door partijen uit de OV-sector, vervoerders, vakbonden, politie, decentrale overheden en het Rijk. (...) [Het vervoerbedrijf] heeft gesteld dat haar chauffeurs te maken hebben gehad met A-incidenten. [appellant] heeft dit niet weersproken. Het betoog van [appellant] dat per [...] met cijfers moet worden gespecificeerd hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan, slaagt niet. Van [het vervoerbedrijf] kan redelijkerwijs niet worden verlangd dat zij het effect van de specifieke ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha