Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-05-2022, 21:53 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Door Anoniem: Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Hier was ik al bang voor als ik op dit forum meer informatie zou geven. Als je denkt dat je een open discussie kan voeren op basis van het achterhouden van relevante informatie dan vergis je je. "Achterhouden van informatie" - alweer zo´n beschuldiging. Stank voor dank nadat ik de informatie heb opgezocht en gegeven die ik relevant vond, gezien het onderwerp. Het ging me om de wijze van argumenteren van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, niet om de inhoud van de specifieke privacy-inbreuk waarover het deze keer ging, en ook niet om de naam van het specifieke vervoerbedrijf. Daarom heb ik in de geciteerde passage netjes aangegeven, tussen vierkante haakjes, waar ik de inhoud van de specifieke privacy-inbreuk heb geschrapt. Daar is niets manipulatiefs aan. Alleen laat de specifieke informatie duidelijk zien dat het geen voorbeeld is van de wijze van argumenteren die je schetst. Dat moet je dan maar even uitleggen, want nu stel je het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha