Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-05-2022, 11:30 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: "Achterhouden van informatie" - alweer zo´n beschuldiging. Stank voor dank nadat ik de informatie heb opgezocht en gegeven die ik relevant vond, gezien het onderwerp. Je had door minder moeite te doen, namelijk door de link te plaatsen, meer informatie gegeven. Dus ja, je hebt actief inspanning geleverd om minder informatie te geven, en je liet precies weg wat concreet genoeg was om de afweging van de rechter te kunnen begrijpen. Dat moet je dan maar even uitleggen, want nu stel je het alleen, zonder onderbouwing. Dat is kennelijk jouw wijze van argumenteren. Terug naar je eerdere uitspraak: De Nederlandse rechter vond echter toch, tot in hoogste instantie (Raad van State), dat de effectiviteit van dat ene onderdeel van het maatregelenpakket voldoende aantoonbaar was. Waarom? Omdat er "een maatregelenpakket" was. De Raad van State vond die ene maatregel niet effectief omdat hij onderdeel van een pakket was maar maar omdat ze de maatregel zelf als effectief ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha