Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-05-2022, 12:28 door Anoniem

Met belangstelling heb ik het "duel" tussen @MJ en @Anoniem gevolgd over het maatregelenpakket met 23 maatregelen en wat de rechters daarvan vonden. Van belang is ook altijd wat de partijen in de betreffende zaak hebben aangevoerd, dat valt nooit volledig terug te vinden in de uitspraak. In dit geval was er wel een uitspraak van de lagere rechter. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:619 Daar staat o.a. het volgende: 5.1. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het doel waarom [derde partij] als verwerkingsverantwoordelijke de contante betaling in de bus heeft afgeschaft en daarmee persoonsgegevens verwerkt, in redelijkheid gerechtvaardigd heeft kunnen achten. [derde partij] is tot zijn besluit gekomen naar aanleiding van het actieprogramma “Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer”. Dit integrale actieprogramma is in 2016 opgesteld door partijen uit de OV-sector, vervoerders, vakbonden, politie, decentrale overheden en het Rijk. Daarbij is gekozen voor een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha