Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-05-2022, 16:10 door Anoniem

@ M.J., Het gaat dus in de eerste plaats om een controle.behoefte zonder uitzondering van de burger, die deelneemt aan het ov. Zo zijn er nog meer te bedenken. Elders doet men al ervaring op met drones, die vliegend boven huizen moeten kunnen vaststellen of aan milieu eisen wordt voldaan. Waarom ook niet of er illegaal drugs worden geteeld? Dat heeft daar nog geen wettelijk kader,.maar iemand met een speciaal soort van bril op kan als het ware kijken via de ogen van de drone. Er komt dus nog veel meer op ons af. Technologie kan ten goede gebruikt worden en steeds ook met kwade bedoelingen bedacht zijn. Burger en overheden staan niet altijd aan dezelfde kant om het zo neutraal mogelijk te verwoorden. Graag commentaar hoeveel bewustwording er nog moet komen om de boel te laten kantelen in het voordeel van ons of is dat ijdele hoop en zal dat altijd ijdele hoop blijven omdat mensen zich altijd tegen elkaar zullen laten uitspelen door de bedenkers van e.e.a.?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha