Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-05-2022, 20:50 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:[Door Anoniem Ik ben niet M.J., maar ik heb wel enkele gedachten over corruptie. De schijn van corruptie ontstaat niet door het eventueel gecorrumpeerd zijn van de rechterlijke macht in de klassieke zin (omkoping) of door waarnemingsbias c.q. standen-vooringenomenheid die eigen is aan geprivilegieerde functionarissen (uitzonderingen daargelaten), maar wordt veroorzaakt omdat de rechterlijke macht meegaat in het risicobeheersingsdenken van de staat; Suggestie: het risicobeheersingsdenken van de staat is een vorm van waarnemingsbias en standen-vooringenomenheid. Het uitgangspunt van zulk denken is dat een "beheersende elite" beter in staat is de samenleving aan te sturen dan de leden van die samenleving zelf. Suggestie aangenomen: dit is waar. In handen van de staat zijn risicomodellen 'tools' om grip te krijgen op een maatschappelijke realiteit die haar dreigt te ontglippen. Hiervan is de staat vervreemd omdat ze in wezen erbuiten staat. Het gaat dus om de combinatie staat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha