Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-05-2022, 19:21 door Anoniem

Tor is gecompromitteerd en niet anoniem. Overtreedt dus geen wet met gebruikmaking van Tor. Re:https://restoreprivacy.com/tor/ JavaScript op urls herschrijven kan additionele veiligheid geven. De bijdrage van Giorgio Maone met zijn No Script is van onschatbare waarde. Altijd geldt nog "Don't do the crime if hou cannot do the time".

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha