Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-05-2022, 16:34 door Anoniem

Heeft het veel zin om te adviseren de beheerinterface niet vanaf internet toegankelijk te maken? Ik denk dat beheerders die de materie enigszins snappen dat allang gedaan hebben, en dat degenen die dit soort dingen niet snappen ook geen adviezen lezen laat staan in actie komen. Wellicht is het dan beter om bedrijven die dit soort spullen maken te adviseren ze zodanig op te zetten dat een vanaf internet toegankelijke beheerinterface alleen na negeren van heel veel waarschuwingen mogelijk is. (zowel in de documentatie als in de beheer interface zelf)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha