Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-05-2022, 21:58 door Anoniem

Erger wordt als de protocollen gaan om het verdienmodel van de grote commercie te waarborgen in weerwil van wat het handhaven van dergelijke protocollen voor gevolgen heeft (hetwelk wel erg duidelijk geworden is tijdens de recente pandemie-periode, maar dit alles moet ook al lang daarvoor reeds zijn ingezet. Met het voorgeschreven "groene denken" gaat iets dergelijks in gang gezet worden. De onderhavige aan het protocol staat niet meer centraal, maar de uitvoerenden zijn niet meer in staat buiten het protocol te gaan of te beslissen. Zo krijg je "getrainde aapjes dan wel slaafjes van het systeem" om der wille van het verdienmodel, ten leste de interessen van de twee grote investeringsgiganten. Al wat daaronder hangt is ervan afhankelijk gemaakt en dient dit model. Wat men ook ziet dat men zo gewoon wordt gemaakt aan dit model, dat men er zonder er verder over na te denken in meegaat. Het onderwijs is hierop ingericht en dient dus de grootcommercie, de politiek dient de grootcommercie en uiteindelijk gaat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha