Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-05-2022, 19:00 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

@Anoniem op 17-05-2022 om 19:27 uur. Ik ben het volledig eens met wat je hier schrijft, bedankt voor de nadere analyse. Met name vind ik je samenvattende conclusie heel raak: Dit ontmenselijken en in wezen doden van een levende invulling van beroepsmatig handelen veroorzaakt het weglopen van personeel in de Zorg en in het onderwijs. Elk mens wil namelijk het verschil kunnen maken in zijn werk; gerobotiseerd werk staat dat niet toe. Digitalisering van dit proces versterkt deze ontmenselijking én versterkt de controle van beroepsbeoefenaren in deze sectoren door bureaucratische "anderen" (het digitale programma monitort namelijk ook alles wat de zorgverlener doet). Het fundament van deze ontmenselijking door protocollering ligt al voor de invoering van digitale technieken, maar de digitalisering onttrekt deze bewegingen van de macht verder aan het oog; iets wat diezelfde machten aan de top goed uitkomt. Op een ander punt, dat je in een eerdere bijdrage naar voren bracht, ben ik het voor een deel niet met je ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha