Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-05-2022, 19:00 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Vrijheid van meningsuiting als het gaat om kritiek op van bovenaf doorgedrukte digitalisering - deel 2 Door Anoniem: Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Zo'n "schadevergoeding" past mijns inziens niet in een rechtsstaat en schept een gevaarlijk precedent. De schade door vernielingen, overwerk en de ingestelde bestuurlijke maatregelen, had dus, volgens jou, moeten worden opgehoest door de bewoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (amper 35 duizend inwoners), door een verhoging van de heffingen. Ondertussen was de schade door deze kwestie opgelopen tot bijna driekwart miljoen euro. Nee, dan heb je niet goed gelezen wat ik schreef. De schade door vernielingen moet mijns inziens worden verhaald op diegenen die deze vernielingen daadwerkelijk hebben aangericht. "Overwerk" en "ingestelde bestuurlijke maatregelen" leiden (als het goed is) niet tot schade, maar juist tot verbeteringen en oplossingen. Over de eventuele (vermeende) nut en noodzaak van zulk overwerk of andere overheidsmaatregelen beslist het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha