Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-05-2022, 18:15 door Anoniem

@M.J., opmerking vooraf. Ik ga mijn reactie op jouw post van 18-05-2022: 19.00 uur, bijgewerkt 19.06, in stukken aanleveren ivm leesbaarheid. Staat en denken Door Anoniem: een manier van denken die de staat hanteert en die m.i. de enig mogelijke manier van denken is op staatsniveau. De staat kan alleen een beroep doen op de wetenschap van de risicomodelbouw. Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Waarom de enige manier? Ik zie hier geen noodzaak. Tenzij de noodzaak een uitkomst is van datzelfde risicobeheersingsdenken. In dat geval is er sprake van een cirkelredenering. Door Anoniem: Het risicobeheersingsdenken van de staat wordt ingegeven door: 1/ de afstand die de staat heeft tov de samenleving waarin de te besturen/ beheersen processen zich afspelen. Dit gegeven deelt ze met allerlei (grote) organisaties die grip proberen te krijgen op complexe processen, zowel binnen hun organisatie als in hun (internationale) omgeving. 2/ het wezen van de staat, dat gelegen is in het feit dat ze macht wil uitoefenen over ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha