Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-05-2022, 18:47 door Anoniem

Staat en totalitarisme Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Het lijkt of jij denkt - ik chargeer een beetje om het helder te maken - dat een staat ofwel totalitair moet zijn (zich met elk aspect van het leven van burgers moet bemoeien), ofwel ten onder moet gaan. Als het klopt dat jij zo denkt, dan verschil jij op dit punt fundamenteel van mening met bijvoorbeeld Mattias Desmet (auteur van De psychologie van totalitarisme), die zich op zijn beurt heeft laten inspireren door Hannah Arendt. Desmet onderkent enerzijds, net als jij, de rol van het sinds de Europese Verlichting opgekomen mechanistische denken (waaruit het risicobeheersingsdenken en de drang tot digitalisering zijn voortgekomen), maar meent anderzijds - kennelijk in tegenstelling tot jou - dat totalitarisme zichzelf op den duur vernietigt. Ik zou op dit punt graag jouw standpuntbepaling horen ten aanzien van Desmet en Arendt. De staat gebruikt risicobeheersingsdenken in haar bureaucratie. Ze heeft ook een machtswil. Het denken in termen van ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha