Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-05-2022, 12:02 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Staat, macht en digitalisering @Anoniem op 22-05-2022 om 18:15 uur. Het eerste van jouw drie stukken noem je "staat en denken". Dit gaat ook over de existentie en het overleven van de staat (of van staten in concurrentie met elkaar), waarbij machtsstreven een cruciale rol vervult. Je schrijft: (...) De staat kan alleen héérsen; zij kan niets anders omdat dat gelijk zou staan met haar macht afgeven. Haar denken moet altijd dienstbaar zijn aan haar machtsstreven en kan niet ingeruild worden voor iets anders omdat de staat niet vrij is in haar keuze welk denken of welke rationaliteit te kiezen. Het denken mbv risicomodellen is het enige denken wat kan voldoen aan de eisen van de staat: het is abstract, extern aan het onderzoeksobject (samenlevingsprocessen en -verschijnselen) en op zichzelf al een vorm van beheersing(skennis), dwz mechanistisch. De staat kan geen andere waarden kiezen dan (verfijning van) continuering en expansie van zichzelf. (...) Het voortbestaan van de staat is nooit alleen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha