Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-05-2022, 22:15 door Anoniem

Staat en macht Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Er zijn een aantal dingen die de staat anders kan doen... De staat zal alleen dingen doen die haar macht niet aantasten. En haar macht nooit vrijwillig afgeven. Zij kan dit doen zolang wij allemaal denken dat wij de staat zijn (via de parlementaire democratie). Of anders uitgedrukt: zolang wij denken dat de staat voor ons zorgt als een goede huisvader. Het lijkt of jij een Machiavelliaanse en/of Hobbesiaanse staatsopvatting huldigt. Maar zelfs Machiavelli heeft gezegd dat een verstandige heerser van tijd tot tijd ook dingen doet die werkelijk in het belang van het volk zijn, omdat de heerser daarmee het vertrouwen van het volk kan winnen, hetgeen zijn legitimiteit vergroot en daarmee ook de bestendigheid van zijn heerschappij. In een moderne situatie kan zelfs een Machiavelliaans denkend en opererend bewind het dus in zijn eigen belang achten om de eigen controle over bepaalde zaken los te laten, en bijvoorbeeld een bepaalde mate van reële parlementaire ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha