Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-05-2022, 08:30 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Staat, totalitarisme en digitalisering @Anoniem op 22-05-2022 om 18:47 uur 3. Het derde van jouw drie stukken gaat over "Staat en totalitarisme". Dat gaat dus over wat er gebeurt wanneer staat en burgers versmelten tot één enkele, totalitaire beweging. Door Anoniem: Staat en totalitarisme Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Het lijkt of jij denkt - ik chargeer een beetje om het helder te maken - dat een staat ofwel totalitair moet zijn (zich met elk aspect van het leven van burgers moet bemoeien), ofwel ten onder moet gaan. Als het klopt dat jij zo denkt, dan verschil jij op dit punt fundamenteel van mening met bijvoorbeeld Mattias Desmet (auteur van De psychologie van totalitarisme), die zich op zijn beurt heeft laten inspireren door Hannah Arendt. Desmet onderkent enerzijds, net als jij, de rol van het sinds de Europese Verlichting opgekomen mechanistische denken (waaruit het risicobeheersingsdenken en de drang tot digitalisering zijn voortgekomen), maar meent anderzijds - kennelijk in tegenstelling ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha