Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-05-2022, 17:35 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Digitalisering, pijn en mythologie - deel 2 Door Anoniem (#observator): @EEEMJ, Je voelt niet aan, waar ik heen wil. Mensen juist, die breuklijnen tonen, die er voor ons allen al globaliserend en vooral onder digitaal globalizerende info-gelijkvormigheid worden gemaakt, grenslijnen die voorgoed getrokken dreigen te worden. Daarom raken we onze mythologische bagage kwijt. Het opschoongebeuren rond Sint Nicolaas is slechts een aspect van een veel groter iets, een breuklijn. We komen uit een tijd en dat geldt nog voor mij, van onze neusjes drukken tegen de ruit als de sneeuwvlokken vallen met als achtergrond het verhaal van Vrouw Holle, die de dekens uitklopt(e) daarboven. De transitie naar de digitale wereld maakt juist daar breuklijnen. Dit begrijp ik heel goed. Ik zie dat als een transitie die al op gang kwam met Descartes ("Ik denk dus ik besta"), het contract-denken van figuren als Thomas Hobbes en de opkomst van het mechanistische denken. Die transitie heeft geleid tot een steeds verdere mechanisering ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha