Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-05-2022, 22:35 door Hendrik-Jan van Bommel

Door Anoniem: @EEEMJ, Je voelt niet aan, waar ik heen wil. Mensen juist, die breuklijnen tonen, die er voor ons allen al globaliserend en vooral onder digitaal globalizerende info-gelijkvormigheid worden gemaakt, grenslijnen die voorgoed getrokken dreigen te worden. Daarom raken we onze mythologische bagage kwijt. Het opschoongebeuren rond Sint Nicolaas is slechts een aspect van een veel groter iets, een breuklijn. We komen uit een tijd en dat geldt nog voor mij, van onze neusjes drukken tegen de ruit als de sneeuwvlokken vallen met als achtergrond het verhaal van Vrouw Holle, die de dekens uitklopt(e) daarboven. De transitie naar de digitale wereld maakt juist daar breuklijnen. Die zijn reeds eerder al getrokken voor de West-jiddische en de Oost-jiddische cultuur met de dwingende eis om daarna Ivriet te gaan bezigen (Ketar-invloeden). De Russen leven ineens wat langer doordat de McDonalds daar verdwijnt. Niet ieder omarmt zo snel een plastic wereld met sucralose, de palmolie-industrie, die niemand ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha