Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-05-2022, 14:51 door Anoniem

Ik ben benieuwd waar er meer doden door gaan vallen: door het missen van een NL ALERT, of door het ontstaan van brand door een lader of telefoon die continue ingeplugd is zonder toezicht. Beiden heel kleine kansen, maar het is de laatste tijd gebruikelijk om niet te kijken naar hoe groot een kans is maar alleen naar de verhouding tussen kansen bij twee opties. Dus als de kans op brand bijv 8 keer zo groot is als de kans op een gemiste evacuatie na een NL ALERT, dan moet dat toch terdege aan de grote klok gehangen worden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha