Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-05-2022, 17:40 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Door Anoniem (...) De staat kan alleen héérsen; zij kan niets anders omdat dat gelijk zou staan met haar macht afgeven. Haar denken moet altijd dienstbaar zijn aan haar machtsstreven en kan niet ingeruild worden voor iets anders omdat de staat niet vrij is in haar keuze welk denken of welke rationaliteit te kiezen. Het denken mbv risicomodellen is het enige denken wat kan voldoen aan de eisen van de staat: het is abstract, extern aan het onderzoeksobject (samenlevingsprocessen en -verschijnselen) en op zichzelf al een vorm van beheersing(skennis), dwz mechanistisch. De staat kan geen andere waarden kiezen dan (verfijning van) continuering en expansie van zichzelf.(...) Het voortbestaan van de staat is nooit alleen afhankelijk van haarzelf. Elke staat streeft weliswaar naar meer macht, maar het volk kan de macht van de staat inperken/ afbreken als zij dat collectief wil. De staat dus omvormen. Een dergelijk verkleinen (of vergroten) van de zeggenschap van de staat is ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha