Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-05-2022, 19:04 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Als ik je goed begrijp, vind je dat "echt onafhankelijk recht" ook onafhankelijk zou moeten zijn van de wetten van de staat, en van de taakverdeling tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht, en geheel vrijelijk op ethische gronden tot oordelen zou moeten komen. Opnieuw vraag ik me hier af, en wil graag verifiëren, of jij misschien voorstander bent van een vorm van anarchisme. Nee (anarchie gaat over heerser- of regeringsloosheid, niet wetteloosheid). Ik ben niet voor het afschaffen van wetten, integendeel, en ook niet voor het afschaffen van autoriteit, ook integendeel, maar deze autoriteit hoeft niet de vorm te krijgen van één centraal gezag, zoals dat in de huidige eenheidsstaat vormgegeven wordt. Het recht is gebonden aan wetten, dus ik ben het eens met jouw stelling: Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:Om verschillende redenen denk ik dat de rechterlijke macht zich op sommige punten moet laten "inbinden". Om te beginnen moeten rechters zich mijns ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha