Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-05-2022, 02:04 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:Door Anoniem De staat wordt m.i. echter ook door het gros van de Nederlanders gebruikt om zich niet serieus met de oplossing van problemen bezig te hoeven houden. Men wil weliswaar een oplossing, maar daar niet iets noemenswaardigs voor doen en stelt daarmee de staat voor een onmogelijke opdracht. Wij schuiven onze verantwoordelijkheid af naar de staat. En de regering doet vervolgens hetzelfde en schuift háár verantwoordelijkheid af naar de EU, en die op haar beurt de hare naar (bijvoorbeeld) de WHO. (..) Ik beschouw de staat als een soort (on)nodige veruitwendiging van ons. De staat is dan weliswaar "nodig", maar niet vanwege de officiële/ geëxpliciteerde redenen, maar vanwege intra-psychische redenen bij elk van ons. Dit herken ik en vind ik interessant. Het roept bij mij wel enkele vragen op. Op welke meer concrete punten vind jij die veruitwendiging van taken en verantwoordelijkheden naar de staat echt nodig - dus "intrinsiek" nodig, even los van economische, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha