Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-06-2022, 14:46 door Anoniem

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Hé, hoi, een stukje serieuze rechtspraak waarmee de rechter de privésfeer van burgers beschermt! Dat is lang geleden! /s "Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de door de KLM genomen maatregel proportioneel is en dat het door de KLM beoogde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden. KLM maakt aldus een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van de kandidaat-vliegers", oordeelt de rechter, die gezien deze conclusie niet besloot om de handelswijze aan de AVG te toetsen. Die allerlaatste bijzin is intrigerend. Ik heb op dit moment geen tijd om dit uit te zoeken, maar waarom toetst de rechter dit niet aan de AVG? (Het standaard-antwoord "omdat-ie daar niet aan toekomt" biedt geen verduidelijking.) Waarom moet de AVG toch telkens op een zijspoor worden gezet? M.J. Waarom zou een rechter zich bezig gaan houden met deel 2 als het van deel 1 al niet mag? Het voegt ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha