Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-06-2022, 23:52 door Anoniem

Door Hendrik-Jan van Bommel: Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt het aftapbaar maken van de chatdiensten “een complex dossier” dat “een zorgvuldig proces vergt”, waarbij alle belangen gewogen worden. AIVD en Justitie hebben zo vaak de wet overtreden dat een zorgvuldige afweging niet te verwachten valt. Het wordt echt, echt hoog tijd dat er een constitutioneel hof komt in Nederland die wetgeving actief aan de Grondwet toetst. Non sequitur . Het overtreden van de wet los je toch niet op door wetten aan de grondwet te toetsen ? Een aan de grondwet getoetste wet kan even makkelijk overtreden worden. Een grondwettelijke toetsing (op zich geen slecht idee) helpt alleen om wetten (en AMvBs en KBs) die in strijd zijn met de grondwet buiten bedrijf te stellen. We hebben overigens een Hoge Raad die de Pikmeer arresten geproduceert heeft - wat dat betreft vraag ik me af waarom je dan veel hoop hebt dat een grondwettelijk toetsingshof (HR ? Apart hof zoals het Duitse BVG?) hier wel de overheid ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha