Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-06-2022, 17:20 door Joep Lunaar

Het stukje onder "DLL Loading & Third Party Interactions" op https://hacks.mozilla.org/2022/05/improved-process-isolation-in-firefox-100/ is illustratief voor de problemen met isolatie in proces-containers onder MS Windows. Dit zijn patronen die beslist de gemiddelde ontwikkelaar niet behapbaar zijn.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha