Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-06-2022, 06:47 door Anoniem

Vanuit de Agenda Digitale Veiligheid ondersteunt de VNG gemeenten bij de digitalisering. Deze agenda moet bijdragen aan meer bestuurlijke bewustwording. Het doel is om gemeenten te helpen bij het voorkomen, bestrijden en oplossen van cybercriminaliteit en cyberincidenten. Een agenda die aan bestuurlijke bewustwording bijdraagt omtrent digitale gevaren!? Managersgeouwejoer; een ervaren IT'er heeft een opleiding genoten om alle ins en outs te kennen, heeft ervaring opgedaan in de praktijk en is daarmee niet te vergelijken met wat spiekbriefjes die de bestuurlijke digibeten voorgeschoteld krigen. Ik heb geen goed gevoel over de toekomst qua poltitiek versus digitalisering, kzie het als een klien kind die graag met lucifers speelt...die de gevaren daar niet van kent... ,, What could possibly go wrong''

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha