Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-06-2022, 18:38 door Anoniem

Sinds 1999 wordt hier al over gesproken en is er een wijziging op de kieswet, die experimenten mogelijk maakt. Zoek maar eens naar "kiezen op afstand". Het originele doel was om stemmen toegangkelijk te maken, door "stemzuilen" op openbare plaatsen te zetten (bv. stations) en stemmen via Internet mogelijk te maken. In 2002 zijn de doelen aangepast: De voormalige ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Grote Steden- en Integratiebeleid hebben in januari 2002 besloten de richting van het project Kiezen op Afstand te heroverwegen. De aanleiding daarvoor vormde de uitkomsten van een Europese aanbesteding waaruit geconcludeerd is dat de eerdere voornemens in technische en financiële zin niet haalbaar waren. (zie par 2.4 van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28880-14.html Er zijn toen twee experimenten voorgesteld, waaronder "– 1e experiment met pc en/of telefoonstemmen voor de kiezers in het buitenland;", ofwel: stemmen via Internet voor mensen in het buitenland. Er blijven ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha