Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-06-2022, 15:53 door Anoniem

Door Reinder: 2) In de echte echte wereld zijn er ook een heleboel bedrijven waar de meerderheid van de mensen niet werkt vanuit huis of in een kantoor op een laptop en waar de meerderheid van de werknemers helemaal nooit vergadert. Ik weet niet hoe je uit de vraag haalt om wat voor bedrijf het gaat, en hoe de mensen op wie dat verzuimprotocol van toepassing is hun werk doen, maar het is echt een aanname van jou dat het een bedrijf betreft waar mensen al geregeld video-vergaderen. Dat heb ik al geschreven: uit het feit dat er wettelijk niet toegestane zaken in het verzuimprotocol staan schat ik in dat het om een klein bedrijf gaat. Verzuimprotocollen moeten worden goedgekeurd door de OR, dus het bedrijf heeft denkelijk geen OR. En een wat groter bedrijf heeft daarnaast ook HR medewerkers die gaan over verzuim en die de wetskennis hebben op dit gebied. Een klein bedrijf waar de directeur het verzuimprotocol opstelt valt daar buiten, en daar is de kans ook groter dat de directeur tevens eigenaar is en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha