Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-07-2022, 17:47 door Anoniem

Certificaten zijn gebonden aan EN domeinnaam EN een private key op de server zelf. Die private key is gevalideerd (signed) door de certificaat autoriteit (CA) in combinatie met de domeinnaam. Een geldig certificaat van bank.nl kun je dus niet gebruiken voor anderebank.nl Een niet door de CA ondertekend certificaat (self-signed) geeft altijd een foutmelding. Een geldig certificaat zegt enkel dat de verbinding tussen jouw browser en het domein (banmk.nl) verloopt over een server in beheer bij het domein (bank.nl). Het zegt niets over of een domein wel jouw bank is, uberhaupt legaal bezig is of wat dan ook. Het is een puur technische controle op de verbinding. Je zult zelf moeten nadenken of bank.nl wel jouw bank is en je niet bij anderebank.nl bankiert...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha