Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-07-2022, 22:39 door Anoniem

En rapporteer dan gelijk abuse op tor nodes. Abuse moet gemeld worden overal, jammer dat zovele meldsites moesten sluiten vanwege de pecunia of vanwege continu aanvallen door cybercriminals, een eeuwig probleem voor de nette eindgebruiker van Interwebz. Maar er zullen wel nog teveel lieden soms duister belang hebben bij black en grey hats om zonder hen verder te kunnen. Onder- en bovenwereld zijn al te ver en te diep met elkaar verweven inmiddels. De online wereld is vrijwel een grote cybercriminele bananen republiek, sinds het uit de koker van de Amerikaanse drie- en vier letterdiensten gefinancierd werd, terwijl het al begon met fluittoon hackers op telefoonlijnen. Tip my white security hat en groet u allen, hulde aan de 'good, not the bad and the ugly'. Stay safe and secure is my wish for you all, luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha