Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-07-2022, 16:28 door Anoniem

Door -Peter-: De reden hiervoor is dat het onduideiljk is wie verantwoordelijke en wie verwerker is van persoonsgegevens op en afkomstig van werkplekken in eigendom van organisaties in Nederland. Die organisatie is gehouden om de persoonsgegevens van hun personeel te beschermen. Op dit moment bepaalt Microsoft van bepaalde persoonsgegevens wat zij er mee mogen doen. Wettelijk gezien hoort de organisatie dat te doen. De medewerker heeft vaak namelijk niet de keuze om geen gebruik van Microsoft te maken. Voor mensen die Microsoft spullen gebruiken, is dat hun eigen keuze. Daar bestaat geen andere organisatie die verantwoordelijk is voor die persoonsgegevens. Daar is Microsoft dus automatisch de verantwoordelijke en kunnen ze dus zelf bepalen met welk doel ze de gegevens verzamelen. Jij kunt alleen "het niet gebruiken." Peter Vergeet voor het gemak dat het gebruik van W10 'pro' in het MKB gebruikelijk is, weg keuze(zoek maar een andere baan met de zelfde ellende)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha