Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-08-2022, 21:32 door Anoniem

M.b.t. laatste alinea security.nl persbericht: Sinds wanneer is het genormaliseerd dat censureren van berichten, tot verwijderen van accounts die zich schuldig maken aan bedreigen (met de dood) of oproepen tot verstoring van de maatschappelijke continuïteit een aantasting van de persvrijheid is? (Twitter statement) Ik spreek het sterke vermoeden uit dat journalisten die via de social media met de dood bedreigd worden paars aanlopen van verbijstering door toedoen van de verwerpelijke verdediging van- en door Twitter van hun verdienmodel. Al die social media tyconen zullen zich onafwendbaar en gestaag gaan realiseren dan zij een onhoudbaar communicatiemiddel geschapen hebben omdat de negatieve omvang die het heeft in de real world dusdanige vormen heeft aangenomen dat het meer een bedreiging dan een zegen is voor het welvaren van de mensheid. Zij verkeren in de waan dat de meer negatieve dan positieve aspecten geen weerslag hebben op hun gedroomde onaantastbaarheid maar de toekomst zal uitwijzen dat alle ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha