Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-09-2022, 13:36 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Ik heb enkele stukjes van het onderzoek gelezen. Aan het begin staat het volgende: Dit onderzoek is – in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum – uitgevoerd door Pro Facto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs en Hooghiemstra & Partners, strategisch en juridisch adviesbureau op het raakvlak van data en recht. Ik heb weinig vertrouwen in de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van het onderzoek. De voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek is prof. dr. Gerrit-Jan Zwenne, die een dubbelrol vervult als hoogleraar en advocaat. Ik heb zelf ook wat ervaring opgedaan met hoe dhr. Zwenne naar privacy-aangelegenheden kijkt en met dingen omgaat, en dat wekte bij mij eveneens weinig vertrouwen. Tot mijn verrassing lees ik in de inleiding van het rapport onder andere het volgende: De AP stelde daarnaast vraagtekens bij de positie van de voorzitter van de begeleidingscommissie, die behalve hoogleraar ook advocaat is en in die functie ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha