Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-09-2022, 11:44 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

In aanvulling op mijn reactie op 7-9-2022 om 13:36 uur toch nog even een inhoudelijke reactie op enkele in het artikel hier op Security.nl genoemde zaken. [De onderzoekers] concluderen dat de toezichthouder bij de naleving van de meldplicht datalekken zich grotendeels richt op partijen die datalekken hebben gemeld. "Niet-melders lijken min of meer vrij spel te hebben", zo stellen de onderzoekers. De AP zegt zelf met een risicoanalyse te werken. De onderzoekers merken op dat in de onderzochte gevallen de toezichthouder forse boetes oplegde in gevallen waarbij een datalek wel werd gemeld. "Risicogericht toezicht, dat de AP stelt na te streven, zou juist een focus op grote risico’s met zich meebrengen en die schuilen vermoedelijk juist in de categorie niet-melders." In door mij bij de AP gemelde zaken heb ik bij de AP inderdaad geen serieus "risicogericht toezicht" waargenomen, dat lijkt een schaamlap te zijn om handhavingsverzoeken te kunnen wegwimpelen. Ik ben daar vervolgens bij de rechter tegen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha