Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-09-2022, 13:50 door Anoniem

De NZa kwam afgelopen juli onder vuur te liggen omdat het sinds 1 juli gegevens over honderdduizenden ggz-patiënten verzamelt, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. De Zorgautoriteit ontvangt informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. In een aparte informatiestroom ontvangt de NZa gegevens over de zorgvraagtypering, waaronder de antwoorden op de HONOS+-vragen, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha