Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-09-2022, 17:47 door [Account Verwijderd]

En van hetzelfde laken een pak: Een identieke doelstelling (*) volgt het integraal zorgakkoord (sep. 2022) in de toekomst gecontroleerd door de Nederlandse zorg autoriteit. Alles een kolfje naar de hand van de neoliberale teflon Rutte en zijn kapitalistische electoraat, domicilie houdende in Wassenaer en omstreken. (*) "decrease the surplus population" (Citaat van Dickens)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha