Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-09-2022, 00:44 door Anoniem

Het delen van data met ‘derden’ door de Belastingdienst an sich is toegestaan. In sommige situaties pas na verzoek officier van justitie. In andere gevallen is dit vastgelegd in bijv. de AWR, WNA of SUWI en andere wetgeving. Lekkere ophef in de media, maar nergens staat of dat delen niet ‘gewoon’ rechtmatig was. Dat heeft PWC schijnbaar vergeten te onderzoeken. Gezien de opmerkingen hierboven, begrijpen velen nog niet of willen dat niet, dat de verschillende overheidsdiensten juist door het delen van informatie in staat zijn criminaliteit te bestrijden. Dat dit delen binnen de grenzen van de AVG dient te gebeuren, staat ook vast. Maar ga eens bij een willekeurige commerciële organisatie kijken? Bekijk eens wat Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google, Apple, etc. met jouw data doen. Dat voldoet veelal nog minder aan de AVG en toch gebruiken al diegenen die de Belastingdienst (deels zeker terecht) veroordelen vrolijk elke dag die diensten. Zelfs door op deze site te komen…. Dus als je alles ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha