Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-09-2022, 10:46 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Door Anoniem: Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid? Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid? Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten. (...) Een jaar of vijftien geleden heb ik korte tijd een functie gehad (...) (...) Het is onvermijdelijk dat de mensen die zich met beleid en bestuur bezighouden voor de consistentie en de inzichten afhankelijk zijn van anderen die zich in deelonderwerpen specialiseren. En zelfs als je daar een menigte aan mensen tegenaan gooit moeten de mensen aan de top toch knopen doorhakken als ze conflicterende input krijgen of als er conflicterende belangen spelen. Bij onder meer de ellende rond de gaswinning en aardbevingen in Groningen is duidelijk bloot komen te liggen met wat voor gebrek aan diepgang en competentie dat dan gebeurt. Maar wat doe je eraan? Je zit er simpelweg mee dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha