Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-09-2022, 11:57 door Erik van Straten

Door Anoniem: Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid? Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid? Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten. [...] als bij het werk van een kamerlid hoort om dagelijks door dat soort hoeveelheden informatie te spitten zie ik mezelf zoiets in de verste verte niet trekken.[...] Dat is een probleem, maar een ander probleem dan ik bedoel. Wat ik bedoel is dat we geen sluitende wetgeving hebben waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de eigenaar van naar een persoon te herleiden gegevens (ook als daarvoor gegevens uit andere bron nodig zijn) te allen tijde en zonder uitzonderingen degene is op wie die gegevens betrekking hebben. Dus dat, zoals staatssecretaris van Huffelen klip en klaar zegt (ik herhaal): "Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha