Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-09-2022, 20:16 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Een aanval van het regime-conglomeraat op de AP In aanvulling op mijn bovenstaande reacties in dit topic nog het volgende. Eerder besprak ik de achtergrond van Thijs Drouen, één van de auteurs van het "onderzoek" waarover dit topic gaat. Hij is tegenwoordig Partner bij de firma Hooghiemstra & Partners. De oprichter en eerste Partner van diezelfde firma is Theo Hooghiemstra. Ik realiseer me nu dat die ook de voorzitter was van het "expertpanel" dat tot de conclusie kwam dat het concept "eigendom" niet toepasbaar zou zijn op persoonsgegevens. Zie de reacties onder: https://www.security.nl/posting/752848/Experts%3A+concept+eigendom+niet+toepasbaar+op+persoonsgegevens (mei 2022). We hebben het hier dus over een firma die niet alleen innige banden onderhoudt met het huidige bestuur in Den Haag, maar zich daarnaast al eerder een vijand van privacy heeft getoond. Kennelijk is deze firma nu ook graag bereid om d.m.v. een "onderzoek" mee te werken aan een poging de toch al wankele statuur en effectiviteit van de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha