Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-09-2022, 17:24 door [Account Verwijderd]

Neen, Hr. Kuipers, De Nza voert die koppeling niet uit..... Goh de constatering alleen al, maar omdat uw indirecte collega mw. Atari van Huffelen, staatssecretaresse van digitale zaken, geen bezwaar ziet om de gehele zorgsantekraan dan wel feitelijk de complete overheidssantekraan op te slaan bij commerciële clouddiensten[1] (geheel volgens de ambitie van het verderfelijke neoliberlisme), èn door de metadata die overal uit te sleuren valt, is het wel degelijk interessant voor kwaadwillenden om clouddiensten te hacken[2] en deze datasets te 'ontpseudonimiseren' èn openbaren tenzij er losgeld wordt betaald. Verzuchting: Het is niet zozeer dat ik het vertrouwen verlies in ambtenaren, maar wel word ik met de dag die verstrijkt ernstiger bezorgd over de toenemende nonchalance en onwetendheid van de beleidsverantwoordelijken in Den Haag die elkaar ook nog eens lijnrecht tegenspreken[3] op het gebied van zo'n enorm groot en essentieel onderdeel van het functioneren van het overheidsapparaat genaamd IT ---- ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha